+44 7841 113613   +90 531 505 0923   London, UK     cigdem@uniquelec.co.uk

İngiltere'de Lise Eğitim Danışmanlığı

İngiltere’de lise eğitimi normalde 16 yaşında tamamlanır ve okul eğitimini tamamlayan öğrenciler GCSE (General Certificate of Seconary Education) sınavına girerek aynı isimli belgeyle mezun olurlar. GCSE Türkiye deki lise diplomasının dengi sayılmaktadır.İngiltere’de lise öğrenimi görürken aynı zamanda istediğiniz üniversitede istediğiniz eğitim fırsatına da bir adım daha yaklaşmış olursunuz. 

İngiltere’de lise eğitimi tüm dünya tarafından tanınan bir sistem olduğu için, öğrenciler ileride üniversite seçimi yapacakları zaman çok sayıda seçenekle karşılaşırlar.


İngiltere’de 4 farklı tipte lise bulunmaktadır. Bunlar;

  • Ortaöğretim (secondary education) beş ile yedi yıl arasında sürmektedir. 12-16 yaş arasındaki öğrencilerin yasal olarak İngiltere’de bir ortaokula gitmeleri gerekmektedir. Zorunlu eğitimin bu aşamasına “lower secondary” denir.
    Bu kuru tamamladıktan sonra öğrenciler, iş yerinde ve iş yeri dışında meslek eğitimi almak için hazır olmalıdırlar. Ya da 16 yaşındaki ve 18 yaşındaki gençlerin üniversiteye hazırlandığı “lise” ya da “üst orta eğitim” e giderler.
  • Çok Amaçlı, Gramer ve Uzman Okulları: Teoride, tüm devlet liseleri çok amaçlı olmalıdır. Öğrenciler bu nedenle, geniş bir yetenek yelpazesindeki Birleşik Krallık genç nüfusunun temsilini oluşturmalıdır. Aslında eski sistemin rekabet gücü, seçilmiş çocuklar için olan geleneksel “dilbilgisi okulları” ile, oldukça küçük bir alanda hissedilmektedir.
  • Dilbilgisi okulları aslında Latince ve Antik Yunancanın dilbilgisi derslerine belirgin bir vurgu yapan ortaöğretim kurumlarıdır. Günümüzde hala dilbilgisi okulları olarak adlandırılan ortaokullar artık Latince öğretmiyor. Fakat günümüzde artık , çok amaçlı okulların çoğunun daha sıkı kabul ve seçim kriterleri vardır.
    Yalnızca dilbilgisi okulunun değil aynı zamanda bir ortaokulun müfredatı, ilköğretimde öğretilen tüm konuları içermektedir. Öğrenciler ayrıca en az bir yabancı dil öğrenmek, vatandaşlık dersleri almak ve kişisel, sosyal ve sağlık eğitimine katılmak zorundadır.
  • Devlet okulu “uzmanlık okulları”: Müfredatın bir veya iki alanına odaklanırlar. Yani, çocuklarınız matematik ve fen alanında yetenekliyse veya müziğe karşı özel bir yetenekleri varsa, ortaokullarını bu yeteneklerine göre seçmeleri mantıklıdır. Statülerini korumak ve resmi yetkilerini devam ettirmek için uzmanlık okulları 2010 yılında kadar Birleşik Krallık hükümetinden ekstra fon sağlamıştır. Bu program birkaç yıl önce kademeli olmasına rağmen, birçok ortaokul hala seçilmiş alanlara odaklanmakta ve önceki itibarlarına güvenmeye devam etmektedir.

Not: Uzman okullar “özel okullar” ile karıştırılmamalıdır. İkincisi öğrenme güçlüğü çeken ve diğer engelli çocuklar için özel ihtiyaç eğitimi sağlar. Çocuğunuzun özel eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, gerekli düzenlemeleri yapmak için lütfen Bağımsız Ebeveyn Özel Eğitim Danışma Merkezi ile iletişime geçin.


Temel Nitelikler: GCSE ve Diplomalar

Ortaokuldaki üç yılın sonunda, çocuklar resmi olarak öğretmenleri tarafından değerlendirilir. Daha sonra öğrencilerin ülke çapındaki GCSE sınavları için kendi konularını seçmeleri gerekir. GCSE’ler orta öğretimin beşinci yılına tekabül eden 11’inci yıl sonunda girilmesi gereken zorunlu sınavlardır.

Öğrenciler genellikle İngilizce, matematik ve fen alanlarından sınava girmektedir. Ayrıca sanat, beşerî bilimler, modern diller, teknoloji ve mesleki çalışma alanlarından da ders seçimi yapılmaktadır. GCSE’lerini geçtikten sonra öğrenciler okulu bırakabilir, iki sene üst liseye gidebilir ya da diploma sahibi olup İngiltere’de yeni bir işe sahip olabilir.

Yeni Britanya Diploması, akademik çalışmalar yerine pratik eğitim, iş deneyimi ve mesleki yaklaşıma odaklanmaktadır. Mühendislik, BT veya yaratıcılık ve medya gibi yaklaşık 20 farklı konuda alınabilir.

Diploma, yeterlilik durumuna göre (temel / yüksek / ilerleme / ileri düzey) dört seviyede mevcuttur. Bu seviyelerin her biri belirli puandaki GCSE veya A-seviyesi kredi puanına eşdeğerdir. Ancak yeterlilik durumu, GCSE’den A-seviye üniversite fikriyle sorun yaşayan gençlere tanıtılmıştır.. Öğrenciler mesleki becerilerini geliştirmek ve Birleşik Krallık’ta bir iş başvurusunda bulunmak için daha uygulamalı bir yaklaşımdan faydalanmalıdır.

İngiliz öğrencilerin çoğu muhtemelen Diplomadan ziyade A-seviyesini seçecektir. A-seviyesi sınavları, İngiltere’deki üniversitelerde lisans derecesi için kabul edilmede ana şartıdır.

Öğrenciler, 12 ve 13 yaşlarındayken A-seviyesi sınavlarına hazırlanmaya başlar. Tarihsel nedenlerden dolayı, bu son iki yıllık eğitim, birçok yerde hala “altıncı biçim” veya “alt altıncı” ve “üst altıncı” olarak adlandırılmaktadır.

12 yaşındaki öğrencilerin çoğu kendi seçtiği dört dersi inceler: Bunlardan biri, o yıl sonunda bir AS seviyesi olarak tamamlanır ve daha sonra ders bırakılır. . Diğer üç konu ise 13 yıl sonra üç tam A seviyesine çıkmaktadır. Ancak, bazı öğrenciler ekstra iş yüküne rağmen dört A seviyesini tamamlamayı seçebilirler.

Bir öğrencinin A-seviyelerini derecelendirmek için yapılan değerlendirme, kurslara, yazılı sınavlara ve – bazı durumlarda, ör. sanat – pratik becerilerine dayanmaktadır. A seviyesi kurslarının seçimi ve sayısı, bir öğrencinin üniversiteye başvurma başarısını etkileyebilir. Ancak kabul bürosu adayın akademik yetenekleri ne kadar etkileyici bulursa bulsun, aday bir süreliğine de olsa sadece “şartlı kabul” alabilecektir.

Ülke çapında A seviyesi sınav sonuçları normalde Ağustos ayında yayınlanmaktadır. Daha sonra öğrenciler seçtikleri üniversiteye gerçekten yerleşip yerleşemeyeceklerini bilirler. Gerekli notları almazlarsa, üniversitedeki yerlerinden vazgeçmek ve farklı bir ders seçmek zorunda kalabilirler.

Başa dön
×